Vår Teknologi


Fornybar Energi

 

Fornybar energi er et hett tema i Europa og i verden forøvrig, fordi den erstatter fossil energi.

Varmepumper som kilde til fornybar energi vil være en viktig bidragsyter til en bærekraftig energifremtid.

Isolve Air Teknologi

Isolve Air er et integrert system for oppvarming, kjøling, ventilasjon og varmtvann. Tre forhold ble tatt i betraktning da systemet ble utviklet.

  • Utendørs dagtemperatur er systematisk høyere enn natt-temperaturen.

  • Vi sover om dagen og bruker varmtvann om dagen.

  • Moderne hus bygges godt isolerte og luft-tette.

En varmepumpe med et naturlig kuldemedium (R744) er kjernen i systemet. En varmepumpe som bruker R744 (CO2) som gass produserer varmere vann enn vanlige varmepumper, den er mindre og mer stillegående enn vanlige varmepumper, og ikke minst er den mer miljøvennlig enn vanlige varmepumper fordi den ikke inneholder drivhusgasser.

 

For å få varmepumpen til å yte maksimal effektivitet er den koblet til et ventilasjonssystem og et energilager. En patentert kompresjonssyklus gjør det mulig å bruke energilageret som varmekilde om natten når luften utendørs er kaldere.

På dagtid er uteluften varmekilde for Isolve Air, som produserer varmtvann og oppvarming eller kjøling av huset, samtidig som overskuddsvarme brukes til lading av energilageret. Dette er varme som ellers ville gått tapt, slik at lading av energilageret derfor er "gratis". Om natten når uteluften er kald, vil Isolve hente energi fra dette energilageret, og forvarme alt tappevannet som skal brukes kommende døgn. Det gir mange fordeler:

  • Isolve varmer alt varmtvann

  • Ingen viftestøy ute om natten

  • Ingen stopp for avriming

  • Energibesparende
  • Jevn gange over døgnet gir mindre slitasje

Tekniske data pr 21. januar, 2019

Download
Klikk for nedlasting
20190228 Technical data _Norwegian.pdf
Adobe Acrobat Document 145.2 KB