Isolve Air - Et integrert system for oppvarming, kjøling, ventilasjon og varmtvann


Ett system for alt du behøver for et komfortabelt inneklima – og det krever ikke mer plass enn 1 m².

Isolve Air er et miljøvennlig, meget energieffektivt inneklimasystem utviklet for moderne bolighus. Det består av en integrert ventilasjons, varmepumpe og energilagringsenhet, og er på størrelse med et kjøleskap.

 

Kombinasjonen av å benytte det miljøvennlige kuldemediet CO2 og den patenterte prosessen for energilagring og produksjon av varmtvann gjør at systemet konkurrerer med effektiviteten til mye dyrere berg- og jordvarmepumper. I tillegg har systemet balansert ventilasjon integrert.

 

Isolve Air er ideell for nye, energieffektive bolighus ettersom systemet produserer varme og kjøling etter behov. Dessuten lagres overskuddsvarme. Systemet er best egnet der det er forskjell på dag- og natt-temperatur. Det vil da best kunne utnytte bruk av energilageret.

 

Isolve Air kan gi stor energibesparelse både for husoppvarming og produksjon av varmtvann – og kan i tillegg levere gratis kjøling.

 

Isolve Air er med sin CO2 varmepumpe et system tilpasset fremtidens miljøkrav, og eliminerer usikkerhet med hensyn til utfasing av HFC gasser brukt i konvensjonelle varmepumper.

 

Brukerfordeler

  • En lønnsom investering som betaler seg i løpet av få år.

  • Oppvarming med gulvvarme, eventuelt kombinert med radiatorer.
  • Rikelig med varmtvann.
  • Gratis kjøling.
  • Plug and play. Pumper, ekspansjonskar mm allerede installert i enheten.
  • Og best av alt, regningen for oppvarming blir redusert med opp til to tredjedeler.

Kontakt oss

Isolve AS (org. nr. 97938969)

 

Sporpindveien 7

3340 Åmot 

 

E-mail: info@isolve.no

Tel: +47 47022841

 

CEO:  Per Erik Holm

E-mail: per.erik.holm@isolve.no

Tel: +47 47022841

 

CFO:  Erik P Mathisen

E-mail: erik.mathisen@isolve.no

Tel: +47 99617380