I korte trekk


Isolve Air betyr

I ntegrert

S ystem

O ppvarming

L uft

V armtvann

E nergilagring

 

Isolve Air er et unikt, patentert konsept for integrert ventilasjon og oppvarming av moderne bolighus.Installering

 • Opptar mindre enn 1 m²
 • Ingen utendørs enhet
 • Modulær konstruksjon for enkel transport og service
 • Plug and play
 • All hydraulikk ferdigmontert i kabinettet
 • Romtermostater for optimalt inneklima

Ventilasjon

 • Balansert tilluft/fraluft
 • Luften filtreres
 • Fleksibel, 100-400  luft pr time
 • Varme/kulde vannbatteri for optimalt inneklima

Varmtvann XL

 • 340 liter tank
 • Opp til 80 °C
 • Rustfri ståltank
 • Smart oppvarming

Luft til vann varmepumpe

 • 3 kW ved -15 °C
 • Varmtvannsproduksjon samtidig med husoppvarming
 • SCOP > 3,5 (1 kW input gir mer enn 3,5 kW heat output)
 • Inverter drevet, ikke nødvendig med buffer tank
 • HFC fri, naturlig kuldemedium
 • Lite støy, kompakt, pålitelig