Det beste for alle


Fordeler for husbygger

 • Et system for all oppvarming, kjøling, ventilasjon og varmtvannsforsyning på en kvadratmeter (160x60cm)
 • Ingen utendørs enhet
 • Rask og kostnadsbesparende installasjon; pumper, ekspansjonskar etc er allerede installert i kabinettet
 • Kan plugges rett i 230V/16A stikkontakt
 • Gulvvarme PEX kan kobles direkte til enheten
 • Mulighet for å bruke tradisjonelle radiatorer i kombinasjon med gulvvarme
 • Prefabrikasjon sikrer høy kvalitet og minimerer behov for arbeid på stedet
 • Oppfyller stadig strengere bygningsforskrifter og fremtidige EU direktiver (Eco-design og F-gasser)
 • Systemets ytelser gjør det mulig å bygge mer kostnadseffektivt ved f.ex. å redusere veggtykkelse og bygge uten pipe, samtidig som det gir mer fleksibilitet mht arkitektonisk utforming
 • Systemet gir huset god energimerking

 Fordeler for eiere

 • Lave driftskostnader
 • Regningen for oppvarming og varmtvann reduseres med to tredjedeler
 • Energimåler inkludert for overvåking av ytelser
 • Høy komfort med justerbar oppvarming, fri kjøling og rikelig med varmtvann
 • Lite støy
 • Kompakt installasjon
 • Ingen usikkerhet med hensyn til fremtidig utfasing av HFC gasser brukt i konvensjonelle varmepumper
 • Grønn “feel-good” for hele familien

 Fordeler for miljøet

 • Reduserte utslipp av klimagasser fordi varmepumpen leverer mer enn tre ganger mer varmeenergi enn hva den forbruker av energi fra stikkontakten. Ifølge NVEs varedeklarasjon for norsk strøm i 2017, tilsvarer 1 kWh elektrisitet et utslipp på 0,531 kg CO2.  Hvis Isolve Air hjelper deg å spare 5000 kilowatt timer  har du samtidig spart et utslipp tilsvarende mer enn 2,5 tonn CO2. (tilsvarende utslipp fra en bil som har et forbruk 0,5 l/mil og som kjører 16 600 kilometer i året)

 • Isolve Air bruker et naturlig kuldemedium som verken er giftig, brennbart eller har en sterk drivhusgasseffekt, slik HFC gasser brukt i konvensjonelle varmepumper har.